Ødegårds sin Miljø- og arbeidsmiljøpolicy:

Vi skal:

• Ta godt vare på våre medarbeidere og tilby dem en attraktiv arbeidsplass

• Engasjere alle ansatte i miljøarbeidet 

• Drive med kompetansebygging blant de ansatte, slik at de er i stand til å gjøre sin jobb på en miljøvennlig måte

• Jobbe systematisk for stadig å bli bedre på miljø, både i egen drift og hos kunder

• Etterleve de til enhver tid gjeldende lover, regler, avtaler og anvisninger.

• Minimere negative miljøpåvirkninger, spesielt ved å velge den mest skånsomme måte å vaske på.

• Velge leverandører som har stort fokus på miljø

• Være åpen om vårt miljøengasjement og de oppnådde resultater

Vi holder på med sertifisering og at vi har som mål å bli ferdige med denne til 1. Mai.