top of page
Til Ødegårds Renhold-19.jpg

Miljø og bærekraft

Ødegårds sin Miljø- og arbeidsmiljøpolicy:

 

 

Vi skal:

 

• Ta godt vare på våre medarbeidere og tilby dem en attraktiv arbeidsplass

• Engasjere alle ansatte i miljøarbeidet

• Drive med kompetansebygging blant de ansatte, slik at de er i stand til å gjøre sin jobb på en miljøvennlig måte

• Jobbe systematisk for stadig å bli bedre på miljø, både i egen drift og hos kunder

• Etterleve de til enhver tid gjeldende lover, regler, avtaler og anvisninger.

• Minimere negative miljøpåvirkninger, spesielt ved å velge den mest skånsomme måte  å vaske på.

• Velge leverandører som har stort fokus på miljø

• Være åpen om vårt miljøengasjement og de oppnådde resultater

 

Vi er miljøfyrtårn sertifisert

Til Ødegårds Renhold-5.jpg
logo.png
bottom of page